Řekli a napsali o Vizi

Zde shromažďujeme zajímavé komentáře vztahující se k Vizi Praha 2025. Pokud z nich vyplývají věcné připomínky, odkazujeme na jejich vypořádání v sekci často kladené otázky. Na základě komentářů a připomínek budeme přes léto provádět doplnění a dílčí úpravy Vize.


Ohlasy v tisku:

Tomáš Hudeček, primátor hlavního města Prahy (Top 09)

S drtivou většinou těchto tezí se navíc v obecné rovině dokážu poměrně snadno principiálně identifikovat. Kupříkladu i já skálopevně věřím, že ideál tzv. města krátkých vzdáleností (po vzoru metropolí, jako je Vídeň) je navýsost následováníhodný. Na rozdíl od řady vyspělých západních metropolí Praha vychází z výrazně odlišných předpokladů pro navrhovanou harmonizaci všech čtyř klíčových složek dopravy na svém území, což je dáno především dynamickým růstem individuální automobilové dopravy na úkor ostatních složek v posledních šesti dekádách.


Zaznělo na debatě k Vizi dne 16.6. v DOXu:

Bohuslav Svoboda, bývalý primátor hlavního města Prahy (ODS)

Vnímám body, které jsou velmi zajímavé, kterým velmi rozumím a které je možné realizovat. (…) Protože jestli se nepostaráme o centrum Prahy, jestli do města nevrátíme život, tak se staneme městem na jedno použití, na jednu návštěvu.”

Bohuslav Svoboda dále prohlásil, že je správné, aby vize přinášela občanská společnost, ale musí být realizovatelné, i finančně. Vize Auto*Matu údajně nepracuje s očekávaným demografickým vývojem Prahy nebo se záměry typu zřízení překladiště společnosti Amazon.
(Pozn: komentáře k realizovatelnosti Vize viz zde, k demografii zde. Současně se v komunikaci s panem exprimátorem snažíme zkonkretizovat jeho další připomínky.)

Jiří Nouza, radní pro dopravu (Top 09)

Bez vizí neexistuje debata o tom, jakým způsobem a kam se město bude vyvíjet (…) Vize (míněna Vize Praha 2025, pozn. ed.) je dobrá hlavně proto, že je o čem přemýšlet.

Vize ale zřejmě používá data, o kterých by polemizoval a raději je verifikoval.
(Pozn: relevantní je zde komentář k demografii zde.)

Petr Dolínek, zastupitel (ČSSD)

I kdyby to nebylo dokonale napsané, nebylo to realistické, tak někdo po mnoha letech přinesl a chce veřejnosti prezentovat vizi. Na to jsme my na radnici trošku zapomínali, řešili jsme aktuální problémy, a ne vizi.

Ve Vizi mu ale chybí podrobnější zmínky o podpoře komunitního života, který pokud funguje, řeší mnoho problémů.
(Poznámka A*M: S komentářem souhlasíme a při revizi textu jej vezmeme v potaz.)

Jana Plamínková, starostka Slivence (STAN)

Zde (realizací tunelu Blanka, pozn.ed.) nastala naprosto brutální preference individuální automobilové dopravy, při potlačení všech ostatních typů doprav, ale i všech dalších věcí, které Praha potřebuje, jako je například výstavba škol a školek. Na to už prostě nezbyly peníze. Jsem ráda, že tato Vize vrací město k jeho normálnímu fungování, kde se bude nejenom jezdit auty, ale kde bude možné jet i bezpečně na kole, chodit pěšky, kde budeme více žít na ulicích.

Marek Zderadička, vedoucí pracovní skupiny Infrastruktura Strategického plánu, IPR

Alternativní scénáře jsou nejslabší stránkou Vize, i když mohly být její stránkou nejsilnější.

(A*M: Při revizi textu vezmeme komentář v potaz, ačkoliv vzhledem k účelu, který jednotlivé scénáře mají – viz zde, zde a zde – nebude možné zrevidovat je příliš výrazně.)

Michaela Pixová, sociální geografka, Praguewatch (spoluautorka Vize)

Tento dokument je srozumitelný pro veřejnost (…) v tom, aby ukázal, že město je organismus, ve kterém všechno souvisí se vším. A právě proto se mi líbí, že Auto*Mat vyvinul tuto iniciativu, aby ukázal, jak doprava vlastně souvisí se všemi možnými dalšími věcmi, které se ve městě dějí – ať už je to třeba spekulace s byty v centru nebo suburbanizace a podobně.


Ohlasy z webového formuláře:

M. Tomek

Bezva, Je to zajímavý počin, ale myslím si, že by to mělo být uděláno jako Wikipedie, tj možnost doplňovat a upravovat a provázat odkazy a jednotlivé body a nápady dále rozpracovávat. Jedná se o spousty drobných detailů. Např. myšlenka otevřít Hlavní nádraží směrem na Vinohrady, snad není takový problém protáhnout tunel podchodu pod nástupištěm směrem pod Italskou ulici a tam vyvrtat výtah až na chodník a umístit tam autobusouvou zastávku. Pokud je hlavním cílem snížit IAD, tak by měla být věnována hlubší analýza proč lidé radši jezdí autem a ne “sockou”, proč se lidé bojí jezdit v Praze na kole, jak motivovat Ropid aby navrhl lepší MHD apod. Dále tam chybí více obrázků a zobrazené mapy obsahují pouze doplnění a ne celkový stav. Lidé jsou zahlcení textem a obrázky toho řeknou více.

Jan Dytrych

Dobrý den, vize se mi velmi líbí, v podstatě se vším souhlasím, kéž by to tak v roce 2025 skutečně bylo. Nicméně jsem se chtěl zeptat, jak do tohoto konceptu zapadá vaše podpora odsunutí Silničního okruhu až kamsi za Klánovice ze stabilizované trasy. Nepřinese toto opatření náhodou naprosté rozvolnění struktury města v jeho východní části, postupné zaplnění prosotru uvnitř takto posunutého okruhu satelitními městečky se všemi jejich negativními důsledky? Nejde podpora této snahy naprosto proti bodu 1 Vize?

(Odpověď na tuto otázku najdete zde.)

Vlastimil Kocourek

Zajímám se o urbanistiku a architekturu systematicky. Předložené návrhy jsou relevantní, a měly by se realizovat nejdéle do 3 let, není na co čekat, v podstatě v řadě menších měst ČR už dávno takové věci provedli. Zkvalitnit se musí parter. Praha je skutečně hodně zanedbané město, ale i tak krásné. Současný stav Malostranského náměstí s parkovištěm je děsivý. Navíc, pokud tam zůstane tramvaj, musí být použity tramvaje na baterie, takové se u nás již vyrábějí a používají se v centrech jiných měst (USA). Jsou ale nákladné. Odlehčení Karmelitské a Smetanova nábřeží je velmi nutné. Jak jsem napsal, některé části Prahy jsou zanedbané, jiné ovšem exceletní tedy mám na mysli mimo centrum. Když se chci seznámit s úrovní města (ve skutečnosti nebo jen virtuálně), nezajímamá mě, jak je město upraveno v centru (to považuji za samozřejmé), ale jak uvádíte, zda umí odkrýt potenciál druhotných až přehlížených míst, vždyť město tvoří jeden celek. Pro mne město jsou hlavně ulice, nemám rád takové ty prázdné prostory, bez jasného určení, naštěstí v Praze je nespočet uzavřených bloků, takže v tom problém nevidím. Na humanizaci města se musejí podílet developeři, měla by to být základní podmínka, aby mohli realizovat své stavby.

Rozdíl v současném stavu a tím, co jste navrhli, je obrovský, zásadní, přitom to není extrémně investičně náročné. Je třeba počítat s tím, že takový prostor pak bude vyžadovat větší prostředky na jeho udržení, to ale předbíhám. A to šílené nakonec: Praha by byla lepší, kdyby tolik velmi cenných prostor nezabíraly různé instituce (např. MK ČR, a stovky dalších) a spíše by byly využity pro turistický ruch a pro VEŘEJNOST. Pokud píši Praha, mám na mysli P 1 – P 8, to části znám decela dobře.
Usilujte o humanizaci, je to velký úkol, který stojí za vymaložené úsilí.


Ohlasy z návštěvní knihy Vize v malostranském Containallu:

David

Je to krásný, ikdyž trochu pohádkový.

Katka Š.

Skvělá iniciativa, děkujeme, máte podporu nás občanů:) Kéž by to tu vypadalo jako v Berlíně.

Magda Hornová

Osobně mne zaujala možnost tramvaje z Želivského přes Bohdalec na Jižní město. Obvykle tuto trasu jezdím na kole a některá místa (podjezd vlaku u Edenu) jsou nebezpečná a nepříjemná! Děkuji za vaši práci!

Jitka K.

Děkuji za velmi inspirativní a nadějnou přednášku. PS: Vizi zdar!

Lexa Doleželová

Děkuji. Hlavně komentovaná prohlídka byla super. Chodím hlavně pěšky, protože se na kole po Praze trošku bojím. Tak snad to bude lepší!