Teze 3: Veřejná doprava je i nadále konkurenceschopná.

Praha je proslulá svou širokou obslužností veřejnou dopravou, čemuž odpovídá i vysoký podíl na vykonaných cestách (43 %). Dlouhodobě rostoucí dopravní výkon a atraktivita automobilové dopravy zvyšující se s každou dokončenou stavbou nadřazené komunikační sítě nicméně hrozí snížit konkurenceschopnost veřejné dopravy, a tudíž i její podíl.

Jelikož dopravní výkon města jako celku i nadále zřejmě mírně poroste, bude nezbytné držet s tímto trendem krok, včetně udržení konkurenceschopnosti vůči automobilové dopravě, pokud jde o jízdní dobu při cestách do širšího centra z okrajových částí Prahy a z příměstských oblastí.

Praha se proto neobejde bez zásadních investic pro veřejnou dopravu, orientovaných zejména na delší cesty: železničního diametru (viz kap. 4.10) a metra D do Písnice (viz kap. 4.9). V rámci Prahy je také třeba posilovat výstavbu tramvajových tratí (viz kap. 4.11). Nejméně polovina vlastních městských investic do dopravy a veřejného prostoru by proto měla jít do staveb určených pro veřejnou dopravu (viz kap. 4.3).

Roli veřejné dopravy posílí také podpora intermodality, tedy kombinace individuální a veřejné dopravy (viz kap. 4.15) a taková tarifní politika, která i vlastníkům auta nabídne výhodné cestování veřejnou dopravou (viz kap. 4.12).

Rozvoj veřejné hromadné dopravy uvažovaný v rámci Vize pro Prahu 25
Rozvoj veřejné hromadné dopravy uvažovaný v rámci Vize pro Prahu 25 (kliknutím zvětšíte)