Teze 5: Realizuje se rozsáhlé zkvalitnění veřejného prostoru.

Pražský veřejný prostor je zanedbaný, uliční profily jsou uzpůsobené přednostně dopravní funkci ulice, zpravidla s prioritou automobilové dopravy, která v ulicích dostává největší prostor; dokonce i preference veřejné dopravy není obvykle aplikována tam, kde by způsobila omezení automobilů. Vedlejší ulice v širším centru užívají historicky přežilé rozdělení prostoru, umožňující zejména zahlcení ulic parkujícími auty, s negativními důsledky na bezpečnost při přecházení a komfort bezmotorových uživatelů obecně. V okrajových částech města zase existují rozsáhlé zbytkové prostory „zeleného území nikoho“ se spornou kvalitou a vysokými nároky na údržbu.

Zkvalitnění veřejného prostoru je proto stejně důležité jako optimalizace dopravní sítě. Dopravní řešení obecně musejí respektovat město a být „městotvorná“ (kap. 4.6). Hlavní ulice potřebují upravit do podoby, jež potvrdí charakter městských bulvárů, vrátí do ulic aleje a zvýší atraktivitu pro pobyt, chůzi a cyklodopravu. Součástí této změny jsou kvalitně vyřešené funkční prvky (lavičky, sedací římsy, fontány, pítka apod.), které mohou být umělecky ztvárněny.

V primárně rezidenčních ulicích je pro posílení pobytových funkcí a pocitu bezpečí při chůzi či pohybu na kole na kratší vzdálenosti žádoucí realizovat plošné dopravní zklidňování (zóny 30 km/h) včetně odpovídajících stavebních úprav (kap. 4.5). Součástí Vize pro Prahu 25 je proto alokace jedné třetiny dopravních investic do zkvalitnění veřejných prostranství (kap. 4.3). Dále navrhujeme investovat řádově procento do umění ve veřejném prostoru (kap. 4.7) a podobně investovat formou participativního rozpočtu do lokálních projektů předložených místními občany a spolky (kap. 4.21). Nedílnou součástí zkvalitnění veřejných prostranství je jeho oživení živou kulturou, sousedskými a dalšími akcemi, které zintenzivňují užívání prostranství obyvateli města (také kap. 4.21).

Revitalizace veřejného prostoru uvažovaná v rámci Vize pro Prahu 25 (kliknutím zvětšíte)
Revitalizace veřejného prostoru uvažovaná v rámci Vize pro Prahu 25 (kliknutím zvětšíte)
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Dejvické ulice.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Dejvické ulice.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Malostranského náměstí.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Malostranského náměstí.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Jaromírovy ulice.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Jaromírovy ulice.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Olšanského náměstí.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Olšanského náměstí.

Vizualizace: Peter Bednar & Idan Zveibil, peterbednar.com