Teze 8: Realizovaná opatření mají pozitivní dopad na veřejné finance a neutrální dopad na ekonomický rozvoj.

Výdaje na dopravu tvoří v Praze dlouhodobě zhruba polovinu rozpočtu. Doprava je tak dlouhodobě pro město ekonomicky nesmírně zatěžující; investice do vzdělávání, kultury a jiných priorit jsou upozaděny.

V rámci Vize chceme výrazně snížit objem financí investovaný do dopravních staveb. Především díky omezení investic do nadřazené komunikační sítě pro IAD (a zčásti díky podpoře bezmotorové dopravy – viz zde) lze vytvoření fungujícího a přívětivého města poměrně výrazně zlevnit. Předpokládáme, že se investice do dopravy sníží na 2/3 aktuálního objemu, přičemž z toho půjde výrazná část na přestavby zvyšující kvalitu veřejných prostranství. U nejnákladnějších staveb pro veřejnou dopravu (metro D, železniční diametr) počítáme se spolufinancováním ze strany státu.

Neutrální ekonomický dopad bude zajištěn zejména tím, že se podaří zvrátit trend vylidňování širšího centra (kap. 4.19 a také 4.15).

Graf: Srovnání finanční náročnosti investic (Praha + kofinancování) pro Vizi 25 a posuzované alternativní scénáře.
Graf: Srovnání finanční náročnosti investic (Praha + kofinancování) pro Vizi 25 a posuzované alternativní scénáře (popsané podrobněji zde).