Teze 9: Cyklistická doprava snižuje požadavky na motorové dopravní systémy.

Praha se svým 2% podílem cyklodopravy zatím dostatečně nevyužívá jejích možností. Cyklistická doprava je přitom kromě jiných přínosů (zdravotní prevence, minimální emise) pro město zhruba o řád levnější než investice do automobilové i veřejné dopravy. Zvýšení stávajícího 2% podílu cyklodopravy na cestách během dvanácti let na 8 % je dosažitelné s vynaložením jen asi 3% podílu dopravních investic (viz kap. 4.14). I rychlejší naplnění cílů tak bude stát jen zlomky stávajících investic například do automobilových staveb. Přiměřený podíl cest na kole dokáže přesto dopravní systém města poměrně výrazně zlevnit.

Na druhou stranu, rezignovat na rozvoj cyklodopravy by pro dosažení cíle 25% podílu IAD na dopravním výkonu znamenalo rozvíjet veřejnou dopravu zhruba dvojnásobným tempem, než kdybychom společně s veřejnou dopravou za řádově nižší částky zlepšovali i podmínky pro jízdu na kole (podrobněji viz kap. 4.4). Dosažení 8% podílu cyklodopravy v roce 2025 je reálné, zejména pokud se pro její uživatele kromě vytvoření odpovídající infrastruktury na hlavní síti cyklotras (kap. 4.14) výrazně zatraktivní uliční prostor v širším centru Prahy (kap. 4.5 a 4.6).