Hnutí pro Prahu, plná odpověď


1)
Naše strana představila program, který pracuje jak s krátkodobými, střednědobými, tak dlouhodobými prioritami. Dlouhodobá koncepce je podle nás velice důležitá a pokud mají být opatření účinná, nelze je vázat pouze na dobu jednoho volebního období.


2)
Podle nás spolu řada oblastí života ve městě, nejen ty zmíněné, souvisí a jsou provázané. Doprava souvisí se životním prostředím, bezpečnost s veřejným prostorem. A takto by se dalo pokračovat stále dál. Z toho důvodu je těžké tyto věci redukovat pouze na několik kapitol nebo hlavní oblasti, ale pokusíme se.

V oblasti životního prostředí se chceme prioritně věnovat problematice kvality ovzduší, např. polétavému prachu (PM10), jehož úroveň je dlouhodobě zanedbána a který je podle některých studií na úrovni škodlivosti kouření, plus celá řadu dalších opatření:

– využití pozice regulátora a vytvoření tlaku na zdroje znečištění například formou nastavení emisních stropů
– podpora vyšší míry využití obnovitelných zdrojů
– prosazování technologií, které snižují hluk z dopravy při výstavbě nových vozovek a drážních těles tramvají a železnic, popřípadě při jejich rekonstrukci; budování protihlukových stěn v místech s vysokou intenzitou hluku

Oblast dopravy řešíme komplexně, ale zmínit můžeme např. snahu snížit intenzitu dopravy v centru města o několik desítek procent. Podle nás je toho možné dosáhnout nikoliv zákazy a restrikcemi, ale souborem určitých opatření – dostavba okruhu, parkovací místa na okraji města, chytré semafory (zrychlí průjezd), nová trasa metra D a vyšší využití potenciálu Vltavy ve městě, což zahrnuje jednak rozvoj přístavů (mělo by jich být nově vybudováno 23 a musí navazovat na cyklostezky a
volnočasové aktivity) a jednak koncepční využívání náplavek. Chceme také zavést systém vodní obslužnosti ze Smíchova do Podolí.

Cílem celé koncepce je motivovat občany, aby zbytečně necestovali do centrálních částí Prahy. V této otázce bych vás odkázala na článek Zbyňka Passera, který dnes vyšel na Parlamentních listech a který se této problematice věnuje velice podrobně. Další informace jsou také v našem programu.

Článek Zbyňka Passera:
Volební program:

Veřejný prostor – Praha jich má celou řadu, hlavní je jejich postupná kultivace a rozvoj (např. i po kulturní stránce, využití volného času),
ale bavíme se i o bezpečnosti.


3)
V řešení dopravy se chceme inspirovat fungujícími modely z ostatních západoevropských metropolí, jako je Madrid a nebo Amsterdam a proto budeme dělat vše proto, abychom takový plán uvedli v realitu.