Strana svobodných občanů, plná odpověď


1)
Máme vizi svobodné férové soutěže. Chceme minimalizovat zbytečné regulace v dopravě i veřejném prostoru. Naše idea, tedy že má radnice v životě Pražanů tvořit co nejméně překážek, se nepočítá na “volební období”, ale chceme, aby tento svobodnější trend byl dlouhodobě udržitelný. Ptáte-li se na to, zda představíme regulační plán obdobný dokumentu “Vize 2025” od sdružení automat, který navrhuje nepřiměřené zasahy do kvality životů občanů Prahy, tak na toto odpovídáme, že žádný podobný plán na zavádění nových regulací samozřejmě nepřipravujeme.


2)
Odpovězeno částečně v předchozím bodě. Veřejný prostor není něco, co vyžaduje centrální regulace a plánování. Nechceme říkat, které obchody mají být na kterém náměstí či ve které ulici. Takový veřejný prostor není svobodný a doplácí na něj Pražané, které politici či organizace, které chtějí prosazovat nesmyslné regulace veřejného prostoru, staví do role nesvéprávných osob. Dobře víme, že trh se přizpůsobí potřebám občanům Prahy vždy lépe než kdy dokáží naplánovat politici nebo úředníci.

I z tohoto důvodu máme již připravenou novou podobu tržního řádu, který je volnější a svobodnější a věříme, že pro něj najdeme v zastupitelstvu podporu. K otázce životního prostředí uvádíme, že i z důvodu nezhoršování životního prostředí v Praze budeme prosazovat postupné rušení zbytečných dopravních regulací, kvůli kterým dnes dochází ke zhoršování životních podmínek pro občany Prahy a to včetně zhoršování kvality ovzduší. Nechceme přeci ucpané silnice plné aut. Zkapacitněním dopravní infrastruktury dojde k plynulosti provozu, snížení emisí škodlivých látek (díky zkrácení doby cesty auta) a občané Prahy se budou po Praze dopravovat rychleji. Pro příklad není nutné chodit daleko, např. deregulací dopravy v lázeňském městě Teplice se zlepšila plynulost a celková kvalitna dopravování. Přitom stačily jen relativní drobnosti jako v pozdních odpoledních a nočních hodinách na křižovatkách, kde to situace a bezpečnost umožňuje, vypnout semafory a přenechat řízení dopravy na dopravních značkách. Nesouhlasíme rovněž s nízkoemisními zónami, u kterých máme důvodnou obavu o negativní ekologický dopad na hranicích těchto zón (další důvody proč nechceme nízkoemisní zóny jsou i zde).

Důležitá je pro nás i městská hromadná doprava i když volbu dopravního prostředku chceme narozdíl od jiných politických stran či uskupení nechat výhradně na lidech a nechceme je regulacemi a znevýhodňováním jednoho typu dopravy nutit používat jiný. Domníváme se, že dopravní podnik plýtvá finančními prostředky, pobírá obrovské dotace od města a funguje nehospodárně. Je zcela evidentní, že není motivován k tomu, aby se snažil své služby ještě více zkvalitňovat a nabízet tak plnohodnotnou alternativu pro dnešní řidiče aut. I z tohoto důvodu je jedním z našich programových bodů v pražské dopravě konkurence alespoň v autobusové dopravě. Všichni vidíme, co přináší konkurence na meziměstských autobusových linkách (vyšší kvalita a nižší cena pro spotřebitele) nebo na vlakové trati Praha – Ostrava.

3)
Pokud máte na mysli něco jako http://mobilita-ostrava.cz, tedy „Integrovaný plán mobilita“, dotovaný podle současných evropských měřítek, tak nic takového samozřejmě naši zastupitelé po EU požadovat měřítek, tak nic takového samozřejmě naši zastupitelé po EU požadovat nebudou. Samozřejmě všechny naše programové body, které budeme v zastupitelstvu prosazovat, si kladou za cíl nejen udržovat “mobilitu”, ale také ji ve všech ohledech zlepšovat – viz. výše.