Vizualizace možné podoby vybraných veřejných prostranství


Výstavu Vize pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025 doprovázejí vizualizace možné proměny vybraných veřejných prostranství. Výběr představuje místa různého charakteru a ukazuje, že pozitivních změn lze dosáhnout nejen v exponovaných lokalitách typu Smetanova nábřeží nebo Malostranského náměstí.

Vizualizace vycházejí z konceptu Vize Praha 2025, stejně jako u ostatních jejích částí ale nepředjímají pevně konkrétní řešení dopravního režimu. Znázorňují jednu z možných podob veřejného prostoru a mají být zejména inspirací k zamyšlení o tom, že většina míst v Praze může vypadat a fungovat podstatně lépe než dnes.

Část lokalit pro vizualizaci nebylo téměř možné zvolit jinak. Malostranské náměstí zbytečně použité jako parkoviště, Smetanovo nábřeží, jež bude (společně s Karmelitskou ulicí) po zprovoznění obchvatu centra zvaného Blanka zbytečné ponechávat jako průtah. Stejně tak je možné skoro ihned zahájit humanizaci severojižní magistrály.

Další vizualizace jsou spíše vzorové. Pohledy na Olšanské náměstí nebo Dejvickou a Jaromírovu ulici naznačují možnosti různě intenzivních zásahů do běžných městských tříd. Pozitivní proměnu si ale zaslouží také místa, jejichž potenciál je dnes zcela přehlížen. Proto jsme pro vizualizaci vybrali i bezejmenné náměstíčko na křižovatce ulic Slavíkovy a Kubelíkovy.

Vizualizace vyhotovili Peter Bednar & Idan Zveibil, peterbednar.com.Dejvická:

Současný stav
Současný stav
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Dejvické ulice.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce


Malostranské náměstí

Současný stav
Současný stav
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Malostranského náměstí.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce


Olšanské náměstí

Současný stav
Současný stav
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Olšanského náměstí.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce


Jaromírova

Současný stav
Současný stav
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Jaromírovy ulice.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce


Slavíkova

Současný stav
Současný stav
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Slavíkovy ulice.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Slavíkovy ulice.


Legerova

Současný stav
Současný stav
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Legerovy ulice.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Legerovy ulice.


Smetanovo nábřeží

Smetanovo  nábřeží, současný stav.
Smetanovo nábřeží, současný stav.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Smetanova nábřeží.
Vizualizace možné podoby rekonstrukce Smetanova nábřeží.