Publikace

Vize pro Prahu 25 byla v květnu 2014 vydána v tištěné podobě (80 stran). Tištěný náklad byl již rozebrán, Vizi si můžete přečíst v PDF souboru zde.

Poděkování

Autorský tým Vize pro Prahu 25 srdečně děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě textu a prezentace Vize, jak uvnitř týmu, tak externím expertům z oblastí dopravy, urbanismu a dalších. Cennou pomocí nám bylo jak zpracování větších částí v kapitolách, u kterých jsme potřebovali odbornou pomoc, tak i drobnější postřehy a připomínky vedoucí ke zkvalitnění textu.

Obrovský dík patří také těm, kdo Auto*Mat podporují finančně a umožnili tak, že Vize pro Prahu 25 vůbec mohla vzniknout.

Chcete-li iniciativu Auto*Mat podpořit, staňte se členy Klubu přátel.

http://www.auto-mat.cz, auto-mat@auto-mat.cz

O Vizi

Vize pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025

Editor textu: Vratislav Filler
Grafická koncepce a sazba knihy: Martin Fleischmann
Grafická koncepce výstavních panelů: Martin Fleischmann, Michal Veltruský
Webdesign: Oto Klír
Vizualizace: Peter Bednar & Idan Zveibil, peterbednar.com
Jazyková a stylistická korektura: Adéla Brabcová, Kristina Karasová, Tereza Kryšpínová
Odborné konzultace: Tomáš Cach, Erik Čipera, Lukáš Eršil, Václav Kříž, Ivan Lejčar, Michaela Pixová
Dále spolupracovali: Petr Dlouhý, Jarmila Johnová, Vít Masare, tým Auto*Matu a další
Mapové podklady: © Přispěvatelé OpenStreetMap

Vyrobil Auto*Mat, o. s. v květnu 2014